Over ons - About us

Waar Innova Brewery's oorsprong ligt, wat we doen... en waarom.


Where Innova Brewery comes from, what we do... and why we do it.

Innova Brewery, Haalterts enige brouwerij, wordt geleid door Jimmy Borloo, afgestudeerd als zytholoog (biersommelier en -kenner) in

juni 2015 en als Doctor in de Wetenschappen: Biochemie in 2007 aan de Universiteit Gent.  Expertise en kennis zijn cruciaal om

tot goede en correcte bieren te komen, het doctoraatsdiploma waarborgt deze diepgaande wetenschappelijke kennis van de

biochemische processen betrokken bij het bierbrouwen, het bewaren van bier en het proeven ervan.  Aanvullend verzekert

het diploma van zytholoog de blijvende nieuwsgierigheid op biervlak alsook de nodige totaalachtergrond (theoretisch en

praktisch) m.b.t. het brouwen van bier, de verschillende bierstijlen, het proeven/beschrijven van bier en het koppelen

van bier aan gastronomie (zgn. foodpairing).  Innova Brewery brouwt gedurfde, smaakvolle en artisanale bieren!


Brouwen mag dan wel onze core-business zijn, het is niet onze enige activiteit. 

"België Bierland", zegt men... wel, de geschiedenis, cultuur en know-how hebben we... maar laten we dat

collectief wel genoeg blijken?  Belanden we niet nog té dikwijls in de situatie waarbij een bier foutief

uitgeschonken wordt?  Waar beperkte of zelfs verkeerde informatie gegeven wordt?  Waar simpelweg een

te klein bieraanbod geldt?  Waar een bier te eenvoudig omschreven wordt?  En zo kunnen we nog wel een

tijdje verder gaan...


Bij Innova Brewery is het ook onze opdracht om actief én pro-actief de algemene biercultuur te promoten

en correct weer te geven: hiermee bedoelen we dat in alle aangeboden activiteiten bier centraal staat en

ervoor gezorgd wordt dat u als klant in een gezellige sfeer bijgebracht wordt hoe een bier te brouwen, te

degusteren, te omschrijven, uit te schenken en wat het verhaal achter de bieren is, zowel qua geschiedenis

als productie en bierstijl!


We kunnen allemaal wel nog wat bijleren, en dat is dan ook ons credo: neem een kijkje in ons aanbod en reserveer jouw brouwdag en/of bieravond... er valt immers nog zoveel te vertellen over het edele gerstenat!


Innova Brewery, Haalterts only real beer brewery, is lead by Jimmy Borloo, graduated as beer sommelier in June 2015 and as a

Doctor in Sciences: Biochemistry in 2007 at the University of Ghent. Expertise and knowledge are crucial in brewing good and correct beers,

the PhD knowledge guarantees this profound scientific knowledge of the biochemical processes involved in brewing, storing and tasting beer. 

In addition, the diploma of beer sommelier ensures the continued curiosity in terms of beer as well as the necessary

background (both theoretical and practical) about brewing beer, the different beer styles, tasting/describing beer

and pairing beer to gastronomy (so called 'Foodpairing').

Innova Brewery thus brews daring, tasteful craft beers!


Brewing may be our core business, it's not our only activity. "Belgium, the land of beers", they say... well, history, culture and know-how

are in fact here... but do we show that enough? Don't we end up too often in the situation where a beer is incorrectly served?

Where limited or even wrong information is given? Where a beer is described too swiftly and easily? And the list goes on...


At Innova Brewery, it is also our mission to actively and pro-actively promote beer in general: with this we mean that in all our

activities beer is central and we ensure that you are welcomed in a nice, warm and cozy atmosphere while showing you how to brew,

to taste, to describe and to serve a beer and what the story behind these beers is, both in terms of history, style and production processes!


We can all learn something, and that is our credo: take a look at our activities and reserve your brewing and/or beer evening...

... after all, there is so much to tell about this precious beverage!