Zelf Brouwen - Brew Your Own Beer

Brouw Zelf Je Bier!


Eender welk soort bier* je wilt brouwen, Innova Brewery kan er mee helpen voor zorgen!

Kies je voor een brouwsessie bij ons (op 12 of 120 liter schaal), dan kies je ervoor om het ganse traject van moutkorrel tot afgewerkt bier mee te maken.  

Wat houdt dit in?

- maischen

- filteren

- koken van de wort

- koelen van de wort en enten van de gist

- primaire gisting**

- bottelen en hergisting op fles**

- lageren

... dit alles met de nodige deskundige uitleg natuurlijk.


Laat u ook niets wijsmaken, sommigen verkondigen dat een brouwsessie slechts een 3 à 4 uurtjes moet duren, dit is niet het geval.  Als u een vakkundig correct bier wilt brouwen, reken dan maar gerust dat u een 6-tal uren bezig bent, waarna de vergisting, hergisting en lagering nog eens respectievelijk 7, 10 en 21 dagen innemen, telkens afhankelijk van het type bier.  U ziet het, voor een goed bier dient u de tijd te nemen.

En nog iets, bij anderen bottelt u dikwijls het bier dat een andere groep eerder gebrouwen heeft (om tijd en moeite te sparen), dit is niet het geval bij Innova Brewery... u zal uw eigen bier bekomen.


Uw eigen bier brouwen kost € 55 per persoon (er kunnen bierdegustaties aan gekoppeld worden), met een minimum van € 300, en kan voor groepen tot max. 8 personen.  Contacteer ons voor meer info!

Brouwen op locatie naar uw keuze kan ook, er wordt dan wel kilometervergoeding alsook een supplement van € 60 aangerekend (transport installatie).* behalve pilsbieren, bieren van spontane gisting en microbieel geïnfecteerde bieren uiteraard!

** dit zijn stappen die enige tijd in beslag nemen.  Innova Brewery voert die graag voor u uit, maar u mag natuurlijk terugkomen om de botteling zelf uit te voeren.

*** van brouwdag tot drinkklaar bier rekent u best anderhalve tot twee maanden (!), dus de volle bak bier neemt u nog niet mee op de brouwdag zelf.


Brew Your Own Beer!


It doesn't matter what kind of beer* you would like to brew, Innova Brewery can help making it happen!

Choosing for a brewing session with us (at a scale of either 12 or 120 liters) means being there for the entire brewing process, from barley to finished beer.  

What does this mean?

- mashing

- filtering

- wort boiling

- cooling of wort and inoculating the yeast

- primary fermentation**

- bottling and bottle refermentation**

- lagering

... all of course accompanied with the proper explanation.


Also, don't be fooled, some will tell you that a brewing session should only last for 3 to 4 hours... not so!

If you want to get to the level of a correctly brewed beer, be sure to count on 6 to 7 hours of work, after which fermentation, refermentation and lagering take an additional 7, 10 and 21 days, respectively, all depending on the type of beer you're brewing. Let it be clear, it takes time to brew a good beer!

And another thing, at other places you will often bottle the beer that another group has brewed previously (to save time and effort, but it's not your beer!), this is not the case at Innova Brewery where you will obtain your own beer.


Brewing your own beer costs € 55 per person (it is possible to couple beer tastings to this), with a minimum of € 300 and is possible for groups up to 8 persons.

Contact us for more info!

Brewing at your location of choice is also possible, however there will be a mileage surplus and an additional cost of € 60 (transport of installation).* except for lagers, beers of spontaneous fermentation and microbially infected beers of course!

** these are steps that take time. Innova Brewery will gladly do this for you, but feel free to come back and do the bottling all by yourselves.

*** from day of brewing to finished beer you should take 1.5 to 2 months into account (!), so you will not take home the bottles of finished beer on the brewing day itself.Bezoek ons - Visit us

 

INNOVA BREWERY - VOF

Wypenstalstraat 1

9450 Haaltert

Belgium

Tel.: +32 (0)468 33 61 21

E-mail: info@innovabrewery.be 

BTW / VAT: BE 0664 854 826

RPR Dendermonde

Openingsuren - Opening Hours

 

BROUWERIJ - BREWERY

Vrijdag / Friday: 9h00 - 15h00

+ op afspraak  /  + on request

 

PROEFLOKAAL - TASTING ROOM

elke 2de & 4de zaterdag van de maand

every 2nd & 4th Saturday of the month

14h00 - 22h00 (Apr. - Oct.)

14h00 - 18h30 (Nov. - Mar.)

+ op afspraak  /  + on request

FOLLOW US

© Copyright  -  Innova Brewery

 

2020

 

All Rights Reserved