Bierdegustaties - Beer Tastings

Begeleide bierdegustatie... volgens thema naar keuze...


Bij elke degustatie worden 5 à 6 bieren (elk ong. 15 cl) uitgeschonken die aansluiten bij het gekozen onderwerp (zie hieronder).  

In elk geval, gezien het rijke bieraanbod varieert de selectie continu, dus u zal sowieso aangenaam verrast worden!


* voor groepen vanaf 11 personen dient de klant zelf de locatie aan te duiden en te voorzien.1. Geschiedenis van het Bierbrouwen

We gaan terug in de tijd en overlopen alle cruciale mijlpalen die aanleiding gaven tot onze huidige bieren en bijhorende biercultuur!  De pioniersrol en rijke brouwgeschiedenis van België worden uit de doeken gedaan.


2. Brouwproces

We gaan door het volledige brouwproces van gerstkorrel tot afgewerkt bier.  Welke ingrediënten en welke stappen in het proces bepalen de bierstijl, kleur, smaak, aroma en het bewaarpotentieel?


3. Grondstoffen en Ingrediënten van Bier

We bespreken uitvoerig alle grondstoffen van bier: gerst, mout, gist, hop, gruut, kruiden en water.   Op welke manier beïnvloeden ze kleur, schuimkraag, smaak en aroma?


4. Biersoorten: Algemeen

Welke bierstijlen bestaan er zoal?  Abdijbier, stout, porter, geuze, oudbruin, IPA's, pilsbieren, dubbels, tripels, oak-aged bieren, etc... komen aan bod!


5. Biersoorten: Trappisten- en Abdijbieren

We nemen een loopje door de geschiedenis van de abdij- en trappistenbieren.  Welke trappistenbieren bestaan er?  En wat valt er te weten over abdijbieren?  Wat maakt deze bieren nu eigenlijk zo apart en wat is de gedachte erachter?


6. Bewaren en Rijpen van Bier

Welke bieren bewaren/rijpen goed en welke niet?  Waarom is dit zo?  En hoe doe je dit het best?


7. Degusteren van Bier

Hoe degusteer je een bier op een correcte manier?  We bespreken kleur, schuim, aroma's, smaak, nasmaak en andere mogelijke observaties.Contacteer ons voor meer info!
Guided beer tastings... and you can choose the theme!


Each tasting covers 5 to 6 beers (each approx. 15 cl) fitting the chosen subject (see below).  

In any case, given the vast field of beers our selection varies continuously, so you will be pleasantly surprised!


* for groups over 11 persons the client should arrange a location of his/her own1. History of Beer Brewing

We take a leap back in time and discuss all crucial milestones that have given rise to our beers and our beer culture!  The pioneering role and rich brewing history of Belgium are thoroughly discussed.


2. Brewing Process

We go through the entire brewing process from barley to finished beer.  Which ingredients and what steps in the process determine the beer style, color, aroma, taste and storage potential?


3. Ingredients of Beer

We thoroughly discuss all ingredients of beer: barley, malt, yeast, hop, herbs and water.  In which way do they affect color, foaming, taste and aroma?


4. Beer Styles: General

Which beer styles are there to be found?  Abbey beers, stouts, porters, sour ales (geuzes), oudbruin, IPA, lagers, double- and triple-style beers, oak-aged beers, etc... are all covered!


5. Beer Styles: Trappist and Abbey Beers

We take a strole through the history of abbey and trappist beers.  Which trappist beers are out there?  What is there to know about them and what makes them so special?


6. Storage and Maturation of Beer

Which beers are fit for storage and maturation?  Why so?  And how is it best performed?


7. Tasting of Beers

How do you properly taste beers?  We go over color, foam, aroma's, taste, aftertaste and other possible observations.Contact us for more info!